top of page

Relasjoner

På mange måter kan vi si at "vi blir til oss" i møte med andre mennesker,

i form av at relasjonene vi har til andre er med på å forme oss.

 

Ansiktet ditt 
gjenspeile’ mitt 
Eg blir te meg 
i møte med deg

                                                    Bjørn Eidsvåg

Jeg håper å kunne belyse noen temaer som kan hjelpe oss å forstå oss selv bedre, men også til å forstå og møte våre nærmeste på en god måte; enten våre nærmeste er familie, venner, kolleager eller andre vi har rundt oss. 

trøst Hands

Hvem er "dine"?

I løpet av livet får vi mange roller, både noen vi ønsker og ikke ønsker, som er forventet eller kanskje uventet. Gjennom disse rollene oppstår det relasjoner til andre mennesker, og disse relasjonene kan bringe med seg både glede og utfordringer, sorg og lykke. Vi kan vel kalle det en sentral del av livet. 
 
Og midt i dette står du.
I relasjoner som du er bevisst på og i noen du ikke engang har registrert. 
Men der det er menneskelig kontakt, der er det relasjon.
Så hva gjør vi med disse relasjonene? Disse menneskene som har en betydning i våre liv? Noen holder vi tett eller nært til oss, andre holdes kanskje litt på avstand.
Noe lever vi godt med og noe gjør vondt.
Kanskje betyr vi også noe for andre uten at vi vet det?
 
Som sagt, midt i dette står du.
Med relasjoner, og dermed også mennesker, på alle kanter.
Og hvis du fikk spørsmålene: 
Hvem er folka dine? Hvem betyr noe for deg?
Hvem kan du ikke leve uten?
Hvem gir deg glede og sorg, på godt og vondt?
 
Da er det bare du som har svaret.
 
Så... hvem er "dine"? 
1
2
bottom of page