top of page

Samtaler, råd og veiledning

Hva har du behov for?

Noen ganger ønsker vi at noen lytter, andre ganger ønsker vi råd og tips til hva vi kan gjøre for å løse en situasjon eller komme oss videre.

Uansett hva du måtte stå ovenfor av utfordringer, stort eller smått, er jeg tilgjengelig om du ønsker en samtale eller mer konkret veiledning i forhold til barna eller familielivet. Jeg er opptatt av å lytte og av at du skal kjenne at du blir hørt og forstått. Jeg har tro på at vi sammen kan finne fram til gode løsninger på det du eller dere står ovenfor. 

Individuelle samtaler

Ønsker du noen å snakke med? Jeg tilbyr samtaler enten du har noe konkret du ønsker å snakke om eller du kjenner et behov for å dele dine tanker og følelser med noen. Jeg har taushetsplikt og samtalene kan gjennomføres på mitt kontor eller via videosamtale dersom du ønsker det. 

1 time (60 min)     600,-

1, 5 time (90 min)   750,- 

Parsamtaler

Mange har god nytte av å gå til parsamtaler både for å få dele hvordan man har det, men også fordi man får mulighet til å reflektere høyt sammen. Dere må ikke nødvendigvis stille sammen til alle samtaler, det er mulig å veksle mellom individuelle- og parsamtaler. Jeg har taushetsplikt og samtalene kan gjennomføres på mitt kontor eller via videosamtale om dere bor et annet sted. 

1,5 time (90 min)     700,-

Foreldreveiledning

Hverdagen består for de fleste av små og store utfordringer, enten du har barn eller ungdom i hus. Jeg tilbyr veiledning knyttet til barnas situasjon, din rolle som forelder eller familielivet. Enten du har konkrete temaer eller situasjoner du ønsker hjelp med, eller kjenner behov for endring uten at du vet hva det handler om, kan veiledning være en løsning. 

1 time (60 min)    600,-

Veiledning i hjemmet

Dersom det er ønskelig kommer jeg gjerne hjem til dere for samtale og veiledning*. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å observere barnet i forkant av veiledning. Da kan veiledning i hjemmet være en god løsning. Jeg er opptatt av å ivareta barnet på best mulig måte. Å bli kjent med, og observere barnet i dets hjemmesituasjon vil ofte være det beste for barnet. 

*Gjelder enkelte områder i Viken.

1 time (60 min)       700,-

2-4 timer     Pakkepris

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt:

Telefon: 959 96 700  |  eunice@degogdine.no

bottom of page