top of page

Meg og mine

IMG_0028.PNG

Om meg

Mitt navn er Eunice Themte og jeg

er utdannet barnevernspedagog og par- og familieterapeut. Gjennom hele livet har jeg hatt en interesse for menneskers liv og jeg trives veldig godt med å møte nye mennesker.

 

Jeg er spesielt opptatt av de historiene vi bærer med oss og relasjonene

vi har til de rundt oss. Jeg ønsker at både små og store i familien

skal ha det bra, og ikke minst at familien som helhet skal

ha det godt og trives sammen.

Jeg er bosatt i Råde med

mannen min og våre tre barn. 

I tillegg til mitt eget familieliv består

hverdagen min av forskjellig arbeid med barn og familier, blant annet familieveiledning og arbeid med musikk og barn. 

Min bakgrunn

Min første jobb med barn fikk jeg allerede som tenåring, noe som har gitt meg rundt 20 års erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier.

 

Gjennom flere år har jeg truffet 

barn- og ungdom som har levd i 

utfordrende livssituasjoner. Jeg har jobbet med adferdsendring hos barn og unge som blant annet har opplevd sorg og traumer. Videre har jeg jobbet med foreldreveiledning, barns rettigheter og familiearbeid. Jeg har møtt familier i ulike livssituasjoner som har hatt utfordringer knyttet til for eksempel kommunikasjon i familien, brudd mellom foreldre, barnas adferd, lavinntekt eller helse.

De siste årene har jeg vært kursholder for Barnas Plattform og holdt foredrag for foreldre, barnehager og skoler om temaer knyttet til barns selvfølelse og selvtillit. I tillegg er parterapi, kjærlighetsspråk, barneoppdragelse, tilknytningsteori og forebyggende familiearbeid er noe av det som engasjerer meg mest. 

Som terapeut er jeg opptatt av å lytte og reflektere sammen med de jeg snakker med. Som veileder har jeg fokus på løsninger og kommer gjerne med råd eller innspill dersom man ønsker det. Jeg har stor tro på at mennesker kan få det bedre, både med seg selv og med andre. Med små og riktige grep, har jeg gang på gang sett at barn og familier har fått hjelp. Jeg har derfor et håp om at selv det som oppleves som tungt og vanskelig, i mange situasjoner kan bedres.

bottom of page