top of page

Foreldrerollen og samlivet

Har du en positiv erfaring du vil dele med andre?

Som foreldre gjør vi oss stadig nye erfaringer i møte med barna våre. Barna er i stadig utvikling og i det vi føler vi har knekt en kode skjer det plutselig en endring hos barna og vi må tenke nytt. Noen ganger oppleves det kanskje krevende å følge barnet gjennom disse endringen og alt man ønsker seg noen konkrete råd. Andre ganger føles det ut som man knekker koden og finner en løsning som fungere godt. Da kan gleden være stor;) 

Har du gjort deg en erfaring som du vil dele med andre foreldre? En aha-opplevelse eller noe du gjort fra første stund og som fungerer godt? Eller noe du brukte litt tid på å finne ut av? Da vil jeg gjerne høre fra deg. Send en mail med din erfaring til eunice@degogdine.no og merk den "Erfaring". Erfaringene vil samles i en  og anonymiseres selvfølgelig 100%. Håper å høre fra deg :)

bottom of page