top of page
Denne tjenesten er ikke tilgjengelig. Ta kontakt for mer informasjon.

Fra trassalder til selvstendighetsalder

Høsten 2022

  • 500 norske kroner
  • Tuneveien

Tjenestebeskrivelse

Visste du at den såkalte "trassalderen" er en naturlig og viktig del av barnets utvikling? Og at hvordan vi foreldre møter barnet i denne perioden påvirker barnets utvikling som et selvstendig individ? På denne temakvelden får du mer kunnskap om barnets utvikling i alderen 0-5 år, med særlig fokus på 3-4 års alderen, du får gode råd og tips til hvordan du kan møte barnets uttrykk, behov og adferd i denne (for mange) krevende perioden. Vi snakker om hvordan vi kan komme gjennom denne perioden på best mulig måte gjennom å finne balansen mellom prioritering av våre egne grenser og kapasitet som foreldre, og barnets behov og ønsker.


Kommende økter


Kontaktinformasjon

  • Tuneveien 87, Grålum, Norge

    959 96 700

    eunice@degogdine.no


bottom of page